Cách xác định trọng âm của từ trong Tiếng Anh chuẩn nhất

Chia sẻ về cách xác định trọng âm hay hay quy tắc đánh trọng âm của từ trong Tiếng Anh chuẩn xác nhất hiện nay là chủ đề trong bài viết hôm nay của IESEnglish.vn. Có thể nói quy tắc xác định trọng âm của là một phần rất cơ bản trong tiếng Anh, nhưng lại vô cùng quan trọng trong giao tiếp. Vì khi các bạn nhấn sai trọng âm của từ có thể dẫn đến sai nghĩa và làm cho bạn rơi vào các tình huống rất khó xử. Để giúp các bạn khắc phục những sai lầm nhỏ đó, hãy cùng chúng tôi xóa bỏ nỗi sợ hãi với cách xác định trọng âm của từ chuẩn xác nhất được chia sẻ dưới đây nhé!

cach-xac-dinh-trong-am

Tổng quan về trọng âm trong tiếng Anh

Âm tiết và trọng âm trong tiếng Anh là gì?

Khác với tiếng Việt, mỗi từ tiếng Anh đều được cấu tạo từ các âm tiết khác nhau.

Âm tiết là một đơn vị của phát âm, gồm có một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và các phụ âm (p, k, t, m, n…) bao quanh hoặc không có phụ âm bao quanh. Và mỗi từ có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết.

Vậy làm cách nào để phát âm những từ này?

Việc phát âm không chỉ đơn giản là việc ghép âm tiết và đọc chính xác từ. Mà nó đòi hỏi người đọc phải tuân theo các nguyên tắc nhấn nhá nhất định. Hay còn gọi là trọng âm trong tiếng Anh.

Bên cạnh đó, với những từ có 2 âm tiết trở lên sẽ luôn có 1 âm được nhấn mạnh, nổi bật bởi tông giọng và độ dài.

Người ta quy định rằng những âm như thế có trọng âm. Ký hiệu trong phiên âm quốc tế sẽ có dấu phẩy (‘) trước âm tiết như vậy.

Ví dụ:

 • paradise /ˈpærədaɪs/
 • pharmacy /ˈfɑːrməsi/
 • controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/
 • holiday /ˈhɑːlədeɪ/

Tại sao trọng âm lại quan trọng

Trọng âm có vai trò gần như các dấu thanh trong tiếng Việt.

Chỉ cần thay dấu là một từ đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ – lá – lạ, ca – cá -cà… Việc thay đổi trọng âm tiếng Anh cũng tương tự. Xét ví dụ với các từ dưới đây.

 • record
Xem thêm:  Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm mới nhất

/‘rekɔ:d/: kỷ lục

/rɪˈkɔːrd/: thu âm

 • desert

/ˈdez.ɚt/: sa mạc

/dɪˈzɝːt/: đào ngũ, trốn ngũ

 • project

/ˈprɑː.dʒekt/: kế hoạch

/prəˈdʒekt/: dự đoán

Chính vì thế, mọi người cần hết sức lưu ý để trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết về trọng âm để không bị nhầm lẫn, và có thể nâng cao khả năng Nghe – Nói nha.

Các nguyên tắc đánh trọng âm hay cách xác định trong âm

Hiện có rất nhiều quy tắc khác nhau xoay quanh việc đánh trọng âm. Chính vì thế, người học thường bị ngợp và sợ khi nhắc đến vấn đề này.

Tuy nhiên, nếu tập trung dành thời gian để học và hiểu, các bạn sẽ áp dụng những quy tắc này rất nhanh và thành thạo chúng một cách bất ngờ đấy!

Dưới đây là các Quy tắc đánh trọng âm hay cách xác định trọng âm trong tiếng Anh thông dụng nhất, mọi các bạn cùng xem và áp dụng ngay để phát âm theo chuẩn người bản xứ nhé.

Quy tắc trọng âm với từ hai âm tiết cơ bản

➤ Quy tắc 1: Với động từ, giới từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ:

De’ny (v)

Re’lax (v)

Be’gin (v)

En’joy (v)

Be’come (v)

Re’veal (v)

A’mong (v)

For’get (v)

 

Tuy nhiên vẫn tồn tại một số trường hợp ngoại lệ như: ‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open

➤ Quy tắc 2: Danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Ví dụ:

‘Bottle (n)

‘Children (n)

‘Table (n)

‘Laptop (n)

‘Desktop (n)

‘Tiger (n)

‘Coffee (n)

‘Keyboard (n)

Trường hợp ngoại lệ: ad’vice, ma’chine, mis’take

➤ Quy tắc 3: Tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Ví dụ:

‘Basic (adj)

‘Lucky (adj)

‘Silly (adj)

‘Yellow (adj)

‘Lazy (adj)

‘Handsome (adj)

‘Ugly (adj)

‘Busy (adj)

Một số trường hợp ngoại lệ hay gặp: a’lone, a’mazed

Quy tắc đánh trọng ấm với từ có ba âm tiết và nhiều hơn ba âm tiết

➤ Quy tắc 4: Với những danh từ có 3 hoặc nhiều hơn 3 âm tiết, và âm tiết thứ 2 có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất

Đối với danh từ có ba âm tiết: nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

paradise /ˈpærədaɪs /
considerate /kənˈsɪdərət/
controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/
holiday /ˈhɑːlədeɪ /
resident /ˈrezɪdənt/

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…

Xem thêm:  Điểm mặt những thương hiệu nổi tiếng thế giới hay bị đọc sai

➤ Quy tắc 5: Trường hợp trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 với từ có 3 âm tiết trở lên.

➟ Nếu các động từ có âm tiết cuối cùng chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

 consider

/kənˈsɪdər/

remember

/rɪˈmembər/

inhabit /ɪnˈhæbɪt/
examine /ɪɡˈzæmɪn/

➟ Nếu các tính từ có âm tiết đầu tiên chứa âm /i/ hoặc /ə/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

familiar

/fəˈmɪliər/

considerate

/kənˈsɪdərət/

 

➟ Nếu các danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

computer

/kəmˈpjuːtər/

potato

/pəˈteɪtoʊ/

banana /bəˈnænə/
disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

 

Quy tắc đánh trọng âm với từ có tiền tố hoặc hậu tố

a. Với tiền tố

➤ Quy tắc 6: Hầu hết các tiền tố không nhận trọng âm

Ví dụ:

Re’ly

Unbe’lievable

Un’likely

Discon’nect

Re’move

Ex’plore

Des’troy

Re’cord

Một số trường hợp ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay

b. Với hậu tố

➤ Quy tắc 7: Những hậu tố có trọng âm rơi vào chính nó: -ee, -eer, -ique, -esque, -ain

Ví dụ:

De’gree

Bou’tique

Volun’teer

Ag’ree

Engi’neer

U’nique

Ca’reer

Main’tain

Một số trường hợp ngoại lệ: em’ployee, com’mittee, ‘coffee, …

➤ Quy tắc 8: Những hậu tố khiến trọng âm rơi vào âm tiết trước nó: -acy, -ance, -ence, -eous, -ian, -iar, –ic, -ical, -id, -idle, -ience, -ious, ish, -ity, -sion, -tion

Ví dụ:

Or’ganic

I’talian

‘Entrance

‘Stylish

Eco’nomic

Satis’faction

Re’vision

‘Foolish

➤ Quy tắc 9: Trọng âm của từ không thay đổi khi thêm các hậu tố sau: -able, -en, -er/or, -ful, -hood, -ing, -less, -ment, -ness, -ous, -ship

Ví dụ:

Ag’ree à Ag’reement

‘Happy à ‘Happiness

‘Poison à ‘Pisonous

‘Meaning à ‘Meaningless

Re’lation à Re’lationship

Ex’cite à Ex’citing

Quy tắc trọng âm với một số gốc từ đặc biệt

➤ Quy tắc 10: Trọng âm rơi vào âm thứ 3 từ dưới lên với những từ kết thúc là -al, -ate, -cy, -graphy, -gy, -ity, -phy

Ví dụ:

Im’mediate

Tech’nology

Eco’nomical

Pho’tography

➤ Quy tắc 11: Trọng âm rơi vào chính những âm sau: our, self, sist, tain, test, tract, vent, vert

Ví dụ: 

E’vent

Pro’test

Your’self

Mini’test

Con’vert

Main’tain

Sub’tract

Your’self

Trọng âm của câu

Nhắc đến trọng âm, nhiều bạn thường chỉ nghĩ đến trọng âm của một từ.

Tuy nhiên thực tế không chỉ như vậy, trọng âm còn đóng vai trò rất quan trọng trong câu giúp bạn nói tiếng Anh hay và tự nhiên hơn.

Cũng giống như trong một từ có nhiều âm tiết sẽ có âm tiết được phát âm mạnh, dài hơn. Trong một câu sẽ có những từ trong câu được phát âm mạnh hơn, dài hơn, có những từ được phát âm nhẹ hơn, ngắn hơn.

Xem thêm:  Tổng hợp các từ vựng IELTS chủ đề City Life chuẩn mới nhất

Chính điều này đã tạo nên nhịp điệu trong tiếng Anh. Nhịp điệu câu nói của tiếng Anh thể hiện qua các độ dài bằng nhau (về thời gian) giữa các âm tiết có trọng âm trong một câu, bất kể giữa các trọng âm số lượng âm tiết không có trọng âm bằng nhau hay không bằng nhau.

Ví dụ:

 • Yesterday I went for a walk in the country.

Trong câu này, nhịp đập giữa Yes-went, went-walk, walk-coun đều phải bằng nhau. Nhịp điệu câu là một yếu tố phân biệt rất rõ giữa người bản ngữ và không phải bản ngữ. Những từ thuộc về nội dung là những từ chìa khoá của một câu.

Đó đều là những từ quan trọng, chứa đựng nghĩa của câu. Những từ thuộc về mặt cấu trúc là những từ ít quan trọng hơn. Đây là những từ phụ trợ để cấu tạo ngữ pháp cho câu làm cho câu đúng về “cấu trúc” hoặc ngữ pháp.

Vậy trong một câu, chỗ nào sẽ được đánh trọng âm ? Sau đây là một số quy tắc đánh trọng âm cơ bản trong câu:

➤ Quy tắc 12: Từ thuộc về mặt nội dung: được đánh trọng âm, gồm có:

 • Động từ chính: go, talk, writing
 • Danh từ: student, desk
 • Tính từ: big, clever
 • Trợ động từ (t/c phủ định ): can’t, don’t, aren’t
 • Đại từ chỉ định: this, that, those
 • Từ để hỏi: who, which, where

➤ Quy tắc 13: Từ thuộc về mặt cấu trúc: không đánh trọng âm

 • Đại từ: I, you, he ,they
 • Giới từ: on, at, into

Luyện tập đánh trọng tâm tiếng Anh

Bài tập: Chọn từ có vị trí đánh trọng âm khác với những từ còn lại:

CÂU

A

B

C

D

1

magical immediate interesting Dangerous
2 number transmit contact Arrange
3 neighbor receive different Classmate
4 telephone emigrate demonstrate Introduce
5 festival buffalo electricity Furniture
6 organize restaurant community Neighborhood
7 notice surface effect contact
8 character citizenship similar assistance
9 behavior Necessary tradition participate
10 revise believe comment improve

 

Đáp án
1. immediate 2. Arrange 3. neighbor 4. emigrate 5. electricity
6. community 7. surface 8. assistance 9. participate 10. improve

 

Nếu bạn muốn giao tiếp thành thạo và tự tin trước người nước ngoài, hay trước đám đông thì việc phát âm chuẩn xác là một điều đặc biệt quan trọng. Chính vì thế, quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh là đặc biệt cần thiết và cần luyện tập mỗi ngày mới có thể chinh phục được.

Bởi vậy, hãy chăm chỉ luyện tập mỗi ngày các bạn nhé! Để chinh phục tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất. Chúc các bạn thành công!

Rate this post