Tổng hợp về Những Dạng Biểu Đồ Trong Ielts Writing Task 1

Liệt kê về Những Dạng Biểu Đồ Trong Ielts Writing Task 1 là chủ đề trong bài viết hôm nay của IESEnglish.vn. Có thể nói những dạng biểu đồ trong Ielts Writing Task 1 là một phần không thể thiếu trong khi thi Ielts. Và Ielts Writing Task 1 là bài viết về 1 bản báo cáo có độ dài từ 150 từ, thời gian hoàn thành là 20 phút. Theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết về những dạng biểu đồ trong Ielts Writing Task 1 nhé.

nhung-dang-bieu-do-trong-ielts-writing-task-1

Biểu đồ đường (Line graph)

Biểu đồ đường là dạng đầu tiên trong các dạng Writing task 1 IELTS. Dạng này còn được gọi là biểu đồ dây gồm 2 trục Ox và Oy (trục tung và trục hoành). Trên biểu đồ có các đường nối giữa các số liệu để biểu thị một xu hướng nào đó. Biểu đồ đường trong IELTS Writing task 1 thường có yếu tố thời gian. Đa phần các đề thi thật từ trước đến nay về biểu đồ đường đều lấy số liệu từ quá khứ.

Ví dụ biểu đồ Line Graph

Biểu đồ cột (Bar chart)

Biểu đồ cột cũng có trục tung và trục hoành. Biểu đồ cột trong Writing task 1 biểu thị một xu hướng phát triển nào đó trong 1 năm. Biểu đồ cột có thể là dạng đứng hoặc dạng ngang nhưng không thay đổi tới việc trình bày và diễn giải số liệu.

Ví dụ biểu đồ Bar Chart

Biểu đồ tròn (Pie chart)

Biểu đồ tròn trong bài thi IELTS Writing task 1 thường biểu thị tỷ lệ phần trăm. Thí sinh cần phải giải quyết từ ít nhất 2 đến 3 biểu đồ để đưa ra sự thay đổi số liệu qua từng thời kỳ. Lưu ý, biểu đồ tròn thường rất hay được đưa vào dạng Mixed charts (biểu đồ kết hợp) để cung cấp thêm thông tin về một khía cạnh nào đó.

Ví dụ biểu đồ Pie Chart

Biểu đồ Bảng số liệu (Table)

So với các dạng biểu đồ, bảng số liệu đem lại ưu thế cho người học là dễ dàng đọc được thông tin hơn khi dữ liệu được liệt kê một cách rõ ràng. Nhưng đồng thời điểm khó là không có sự minh họa bằng hình ảnh như biểu đồ nên người học phải tự mình vạch ra xu hướng tăng giảm, thay đổi của từng đối tượng. Bảng số liệu thường kết hợp trong Mixed Charts để cung cấp thêm thông tin về một khía cạnh nào đó.

Ví dụ biểu đồ Table

Biểu đồ kết hợp (Mixed Charts)

Biểu đồ kết hợp thực ra chỉ là một biểu đồ lớn gồm 2 trong 4 loại biểu đồ được đề cập ở trên. Thông thường biểu đồ thứ 2 thường đi sâu hơn về 1 khía cạnh thông tin nào đó ở biểu đồ thứ 1. Vì vậy người học phải trình bày được mối quan hệ giữa 2 biểu đồ. Các Mixed Charts thường gặp trong bài thi viết IELTS task 1 là biểu đồ cột – biểu đồ tròn, biểu đồ cột – bảng.

Ví dụ biểu đồ Multiple Graph

Quy trình (Process)

Không giống với các dạng bài IELTS Writing task 1 đã đề cập ở trên, khi thực hiện bài viết thuộc dạng Process người học sẽ phải mô tả quá trình phát triển hoặc sinh trưởng của một đối tượng, quy trình thực hiện của một hoạt động sản xuất hoặc cơ chế làm việc của một hệ thống, máy móc nào đó. Thông thường trên hình vẽ sẽ cung cấp các đối tượng chính hình thành nên chủ đề bài viết. Việc bạn cần làm là liên kết các đối tượng đó lại với nhau theo một trình tự hợp lý để tạo thành một bài viết hoàn chỉnh.

Ví dụ biểu đồ Quy trình

Bản đồ (Map)

Giống với dạng Process, dạng Map cũng được thể hiện dưới dạng hình ảnh. Đề bài sẽ yêu cầu thí sinh mô tả về những thay đổi trong hình vẽ, thường là một địa điểm cụ thể (một ngôi làng hoặc khu dân cư,…), hoặc bố cục sắp xếp của một tòa nhà,… Những thay đổi này sẽ biểu thị qua khoảng thời gian nhưng trong đề thi thường chỉ có tối đa 3 giai đoạn, tương đương với số hình ảnh đề cho.

Ví dụ biểu đồ Bản đồ

Rate this post