028 38111552
Tiếp tục một bài chia sẻ tới các bạn về Ielts Writing, bởi phần thi Writing giám khảo sẽ có những tiêu chí riêng để đánh giá. Biết được điều này các bạn sẽ có phương pháp học để đạt hiệu quả tốt nhất.

 

Những tiêu chí chấm điểm Writing Task 2

Cohenrence and Cohesion: Tính liên kết và dẫn đắt giữa các câu

Task Response: Khả năng đáp ứng yêu cầu đề bài

Grammaticcal Range and Accuracy: Phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp.

Lexical Resource: Vốn từ vựng

Mỗi tiêu chí trên, tương ứng với 25% tổng số điểm.

Cách tính điểm sẽ là lấy tổng điểm 4 tiêu chí trên công lại được bao nhiêu chia cho 4, sẽ ra kết quả điểm thi.

Ví dụ:

Cohenrence and Cohesion: 5

Task Response: 6

Grammaticcal Range and Accuracy: 5

Lexical Resource: 5

Điểm của bạn sẽ là (5 + 6 + 5 + 5)/4 = 5.25 Điểm số của bạn có thể được làm trong lên 5.5.
 

Cần làm gì để cải thiện Ielts Writing Task 2

Cohenrence and Cohesion

Trong mỗi đoạn văn chỉ nên trình bày một luận điểm

Nên viết 4 – 5 đoạn văn (không quá ít cũng không quá nhiều). Tức là thân bài nen có 2 – 3 đoạn văn.

Sử dụng từ/cụm từ nối một cách đa dạng nhưng cần chính xác

Tổ chức các ý một cách logic

Task Response

Hãy chú ý đến TẤT CẢ các vấn đề/quan điểm được đề cập trong câu hỏi đề bài

Hãy viết về các vấn đề cụ thể hơn là nói về chủ đề một cách chung chung

Trả lời câu hỏi đề bài bằng các luận điểm có liên quan chặt chẽ

Lập dàn ý cho các lý lẽ và dẫn chứng để bạn không bị sót chúng trong quá trình viết

Viết từ 250 từ trở lên
 
Ielts Writing

Grammaticcal Range and Accuracy

Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và thì đa dạng (conditionals, perfect tenses, passive voice, past, future…)

Chú ý đến trật từ các từ trong câu một cách chính xác

Sử dụng nhiều cấu trúc câu đa dạng

Tránh mắc lỗi ngữ pháp, ví dụ: mạo từ,  danh từ số nhiều, danh từ không đếm được.

Lexical Resource

Chú ý sử dụng các cụm từ kết hợp (collocations) chính xác (danh từ nào đi với động từ nào)

Cẩn thận khi nhắc lại đề bài, tránh các lỗi sai (VD: sử dụng cách diễn đạt khác, từ đồng nghĩa nhưng không chính xác)

Vốn từ đa dạng, phù hợp với đề bài

Tránh sử dụng các từ ngữ “bình dân”, ít tính học thuật

Tham khảo thêm: Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ chỉ dẫn trong Ielts
 
 

Đăng ký ngay

BÌNH LUẬN
Đăng ký học thử