ENGLISH FOR TEENAGERS

Chương trình tiếng Anh thiếu niên (13 - 17 tuổi)


Vì sao chọn chương trình English for Teenagers ?
- Trang bị đầy đủ các kĩ năng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc và viết cho học viên. 
- Chương trình đào tạo tiếng Anh thiếu niên được dạy theo giáo trình phiên bản mới nhất của Oxford Exam Support gồm 05 cấp độ với một cách tiếp cận hỗ trợ cho việc dạy nói, viết và tập trung vào chuẩn bị các kỳ thi Cambridge.
- Với cấu trúc đơn giản kèm theo phương pháp hướng dẫn cách học sẽ hỗ trợ và khuyến khích học viên phát triển và sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng trong việc học một cách tự tin, trôi chảy và thành thạo.
- Học viên và giáo viên bản ngữ tham gia các hoạt động outdoors bên ngoài lớp học dể giúp học viên tự tin giao tiếp với giáo viên bản ngữ. 

Đối tượng: Chương trình thiết kế dành cho thiếu niên từ 12 - 15 tuổi để thi các chứng chỉ Cambridge (KET, PET, FCE) và các giáo viên Tiểu học, Trung học.
 
Chương trình gồm 5 cấp độ:
- Elementary.
- Pre- Intermediate.
- Intermediate.
- Upper- Intermediate.
- Advance.
Kết quả: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên tại trung tâm có  đủ năng lực để để thi lấy chứng chỉ Starters, Movers, Flyers, KET, PET của Cambridge English Examination.

Thi xếp lớp miễn phí: Học viên sẽ được kiểm tra kĩ năng nghe, nói và viết trực tiếp với giáo viên bản ngữ  và xếp vào lớp phù hợp với trình độ.
 

Xem chi tiết khóa học

Đăng ký ngay

BÌNH LUẬN
Đăng ký học thử