028 38111552

Academic English


 
Lộ trình học Academic English tại IES
 

Mục tiêu

Chương trình học của Academic English giúp các học viên rèn luyện và phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết học thuật, khả năng phát âm chuẩn, mở rộng vốn từ vựng và rèn luyện khả năng tự học…
 
Academic English ies
Academic English iesenglish

Điểm nổi bật

- Học tiếng Anh lồng ghép các kỹ năng trao đổi, thảo luận về con người, đời sống, xã hội, kinh tế, chính trị, toàn cầu,… Phát triển vốn từ vựng theo chuyên đề, rèn luyện và phát triển kỹ năng Nghe – Đọc – Viết học thuật.
- Học viên sẽ phát triển kỹ năng tự học từ việc tra từ điển, quản lý thời gian học tập đến việc xác định mục tiêu học tập của cá nhân. - Kỹ năng phát âm chuẩn từ âm tiết, trọng âm, ngữ điệu,… được cải thiện rõ rệt sau khi học xong khóa học.
 

Phương pháp

Academic English được thiết kế phương pháp học theo các chủ đề học thuật. Được chia làm nhiều giai đoạn học, mỗi giai đoạn ứng với chủ đề về xã hội, kinh tế, chính trị, con người, toàn cầu hóa,...
Các giai đoạn học của Academic English:
Academic English 1A [AE1A]
Academic English 1B [AE1B]
Academic English 2A [AE2A]
Academic English 2B [AE2B]
Academic English 3A [AE3A]
Academic English 3B [AE3B]

 
Academịc english ies 2
BÌNH LUẬN
Đăng ký học thử